Nevrokognitiv plastisitet

Et prosjekt om hukommelsestrening og hjerneplastisitet

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan vi best kan trene våre kognitive evner, hvilke faktorer som påvirker utbyttet av treningen, og hva som skjer i hjernen under og etter treningen.