Do you want to work with us?

Associate Professor Tenure track position) in statistical genetics/ imaging genetics/epigenetics

The position

A tenure track position is available at the Department of Psychology, University of Oslo. The position is devoted to the Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), and is announced as part of the University of Oslo´s initiative to create a world-leading group in cognitive neuroscience lifespan research.

Responsibilities
The candidate will have the responsibility of establishing genetics/epigenetics research within LCBC, both drawing on existing data and extending the material with new data and analyses, collaborating with the existing group as well as extending it with novel studies and collaborators within the overall scope of LCBC. The successful candidate is expected to, in a long-term perspective, also secure new funding for future work.

Qualification requirements
The successful candidate has a PhD in a relevant field, and has a well-established track record within genetics/epigenetics. Further, the qualified candidate has:
• A record of securing own research funding
• Excellent command of English, orally and in writing
• Experience with working in cross-disciplinary research
• Research interests in cognitive neuroscience

Associate Professor Tenure-track position /Professor in Statistics/biostatistics

The position

An associate professor (tenure-track) or a Professor position is available at the Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC) at the Department of Psychology, University of Oslo.

We are looking for a highly motivated and very talented (bio)statistician, with a special interest in the analysis of complex high-dimensional longitudinal data. For the first 5 years, the candidate is exempt from teaching duties. Instead, the candidate is expected to play a central role in the scientific programme of LCBC, including (co-)supervision of PhD students, advising and collaboration with researchers at LCBC. A 3 years PhD or post doc fellow can follow the present position.

The work

LCBC research is aimed at describing changes in cognitive function throughout life, and determining which variables can explain and predict these changes. We have unique large databases of longitudinal neurocognitive data. These include cognitive test scores, brain imaging, genetics, a wide variety of somatic and health variables, demographics, inventory data etc. In total, more than 2000 participants from 4 to 90+ years have been followed over up to 10 years. In order to analyse in full these and other relevant data, we need a highly competent and motivated statistician who will work with us in order to obtain stronger and more profound results.

Key words include

•Incomplete data, 1-5 time points of observations
•Estimation and control for non-random selection bias
•Estimation and control for test-retest effects on cognitive measures
•Non-linear relationships and interactions
•High dimensional data and variable selection
•Causality

Research assistant / Vitenskapelig assistent

Stillingen

Det er ledig en stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC, www.oslobrains.no), ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Stillingen er knyttet til et nystartet prosjekt der vi bruker mobilapplikasjoner i hukommelsesforskning. Tilsettingen er fulltid i ett år, med mulighet for forlengelse.

Beskrivelse av stillingen
I det aktuelle prosjektet vil vi utvikle en mobil-app for å presentere stimuli til deltagere i hukommelsesstudier, samtidig som det registreres en rekke variabler knyttet til stimuliene. Dette vil gi oss unike muligheter til å undersøke hvordan variabler som bl.a. søvn, fysisk aktivitet, matinntak, tid på døgnet påvirker hukommelse over kort og lang tid. Vi håper og forventer at prosjektet vil bidra med ny kunnskap om hvordan episodiske minner skapes og utvikles. Dine oppgaver i prosjektet vil være varierte, og du vil bidra til utvikling og testing av hele forskningsprotokollen, samt alle sider ved datainnsamling.

Arbeidsoppgaver

  • Testing og pilotering av mobilapplikasjoner i samarbeid med forskere ved LCBC og USIT
  • Organisering og validering av stimulusmateriale
  • Rekruttering, innkalling, og oppfølging av deltagere
  • Gjennomføring av kognitive tester og andre undersøkelser
  • Motta og ivareta deltagere ved MR-undersøkelser Noe skåring og punching av data

Kvalifikasjoner

  • LCBC har ambisjoner om å være et internasjonalt ledende forskningssenter. Søkere vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn til faglige/akademiske kvalifikasjoner
  • Gjennomført profesjonsstudium eller mastergrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis psykologi, nevrovitenskap eller medisin
  • Fremragende norsk og engelsk fremstillingsevne
  • Evne til å arbeide mot overordnede mål, ta eierskap til oppgaver, og selvstendig innhente informasjon og ta beslutninger
  • Ha et sterkt ønske om å jobbe innen kognitiv nevrovitenskap, evne til å lære og til å raskt sette seg inn i nytt fagstoff og teknologi

Det kan telle positivt om du har kjennskap til: Nevropsykologi og nevropsykologisk testmetodikk, MR/fMRI, design av eksperimenter, linux, prosjektstyring og versjonskontroll.

Vitenskapelige assistenter, 2-3 stillinger

Arbeidsoppgaver
• Innkalling av deltagere til testing
• Rekruttering av nye deltagere
• Følge til MR-scanning på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
• Gjennomføring av kognitiv testing og andre undersøkelser
• Skåring og punching av data
• Jobbe tett med forskere, postdoktorer og stipendiater rundt gjennomføring og noe analyse av data

Dette er derfor veldig viktige stillinger for forskningen som gjøres i senteret, og vil gi et unikt innblikk i moderne human nevrovitenskapelig forskning. Forskningsassistenten(e) vil jobbe tett med alle de andre forskerne i gruppen, og bli en integrert del av mye av aktiviteten ved LCBC. Noe kvelds- og helgejobbing må påregnes. Det kan også bli aktuelt med noe nattjobbing i forbindelse med et nytt forskningsprosjekt i senteret.
Kvalifikasjonskrav
• Søkere må ha gjennomført profesjonsstudium eller mastergrad innen relevante fagområder,                            fortrinnsvis psykologi. Nevrovitenskap, medisin eller lignende kan også være aktuelt.
• Søkere bør ha interesse for nevropsykologisk testing.
• Entusiasme, fleksibilitet, arbeidskapasitet, evne til samarbeid og kommunikasjon er viktige personlige egenskaper.
• Arbeidsoppgavene innebærer kommunikasjon med og testing av deltakere i alle aldersgrupper, også barn og deres familier, og det er et krav at søker har meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Flere av forskerne som kandidaten vil jobbe tett med snakker engelsk, så god beherskelse av muntlig engelsk er også en forutsetning.

Det er viktig med stor motivasjon og ønske om å bidra til forskning innen nevropsykologi/nevrovitenskap. Du må trives med å jobbe tett med mange kolleger, men samtidig være selvstendig. Nøyaktighet og pålitelighet er nødvendige egenskaper, og du bør like å arbeide med ansvar for å koordinere store undersøkelser, forholde deg til deltagerne i prosjektene, og trives med kognitiv testing og andre relevante undersøkelser. Det er en fordel å ha erfaring fra arbeid med mennesker, gjerne også testerfaring. Spesielt arbeid med og/eller testing av barn og eldre vil være en klar fordel, men opplæring i de spesifikke metodene som brukes vil bli gitt.