Do you want to work with us?

1-2 Research Assistants - Full time

Testing of Norwegian participants necessitates excellent spoken and written Norwegian for these positions.

Det er ledig 1-2 fulltidsstillinger som vitenskapelig assistent ved Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition LCBC (www.oslobrains.no), ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Stillingene er primært knyttet til pågående longitudinelle prosjekter om forholdet mellom endring i hjernestruktur, -aktivitet og kognitive funksjoner, både i friske deltagere og i ulike pasientgrupper. Tilsettingen er midlertidig for ett år, med mulighet for forlengelse.

Postdoctoral fellow - Lifebrain project - Full time

Position available as a Postdoctoral Fellow at The Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC) (www.oslobrains.no) (2.announcement)

The position is devoted to the EU-funded project “Lifebrain: Healthy minds from 0-100 years: Optimising the use of European brain imaging cohorts “. The main objective is to identify and validate trends and determinants of cognitive decline by creating a large database of detailed information about health, cognitive function, genetics and brain imaging.

1-2 Research Assistants - Part time

Testing of Norwegian participants necessitates excellent spoken and written Norwegian for these positions.

Det er ledig 1-2 deltidsstillinger vitenskapelig assistent ved Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition LCBC (www.oslobrains.no), ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Stillingene er på timesbasis tilsvarende opp til 30% stilling. Stillingene passer best for studenter. Tilsettingen er midlertidig for ett år, med mulighet for forlengelse.