Tvillingstudie

Hvilken rolle spiller gener og miljø for hvor mye vi positivt kan påvirke hjernen, hukommelsen og evnen til å navigere?
Dette forsker vi på i tvillingstudien Innstilt på endring