Biologiske prediktorer for hukommelse

En oppfølgingsstudie

Vår evne til å huske, tenke, og løse problemer er unik og krever utstrakt samspill mellom mange forskjellige områder i hjernen. Formålet er å få mer kunnskap om dette samspillet. Det er viktig for bedre forstå hvordan hjernen er når den fungerer som den skal, og også for å forstå hva som skjer når hukommelsen svikter, f. eks. ved sykdommer som Alzheimers demens.