Nevrokognitiv utvikling

En studie om hjernens og kognisjonens forandringer i barne og ungsomsalder

Hjernen er under betraktelig utvikling fra man er født til voksen alder. Innsikt i denne komplekse prosessen har økt mye de siste to tiårene ved hjelp av hjerneavbildingsteknikker.