Nevrokognitiv plastisitet

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan vi best kan trene våre kognitive evner, hvilke faktorer som påvirker utbyttet av treningen, og hva som skjer i hjernen under og etter treningen.

Treningen inkluderer både gruppemøter og hjemmeoppgaver, og du må regne med å bruke en del tid på oppgavene. Selve treningen varer i 10 uker, og følges av en 10-ukers periode uten trening. Deretter er det 10 nye uker med trening, og 10 uker uten. 40 uker til sammen. Designet tillater oss å følge endringer over tidsperioder både med- og uten trening, men du kan også trekke deg underveis dersom du ikke ønsker å følge hele programmet.

Før og etter treningen vil du gjennomgå nevropsykologisk testing ved Psykologisk Institutt og en MR-undersøkelse (magnetisk resonans tomografi) av hjernen ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. I tillegg vil vi ta en prøve for genotyping og en fingerprikkprøve for å måle ulike næringsstoffer i blodet. Metodene innebærer ingen kjent risiko.