Department of Psychology

Harald Schelderups Hus

Forskningsveien 3A

0373 Oslo

På hver enkelt prosjektside vil du finne kontaktinformasjonen til den som har ansvaret for det enkelte prosjektet. Vennligst kontakt denne personen dersom du har spørsmål angående prosjektet.

Ved eventuelle ytterligere spørsmål kan du kontakte:

Silje Forsland

E-mail: silje.forsland@psykologi.uio.no

Tlf.:22 84 51 81

Slik finner du frem til Psykologisk Instituttet

Med t-bane fra sentrum:

Enten

Ta linje 4 (Vestli/Bergkrystallen), 5 (Sognsvann/Vestli) eller 5 (Ringen) til «Blindern». Kommer du fra sentrum så kryss t-banelinja ved å følge overgangen. Fortsett rett frem på Rasmus Winderens vei forbi barnehagen, ca. 100 m. Ta til høyre opp Gaustadalléen nye 100 m, og fortsett på gangvei «over jordet» mellom Gaustadalléen og Forskningsveien. Ved enden av gangveien ser du instituttet på venstre side av veien. Hvis du går av linje 4 eller 5 på stoppet «forskningsparken» følg gangstien parallelt med trikkeskinnene til trikkeholdeplassen «Gaustadalléen» og følg videre anvisning som for trikk.

Eller

Ta linje 1 (Frognerseteren/Bergkrystallen) til «Gaustad» og følg skiltene mot «Forskningssentrene». Følg Børrestuveien til den munner ut i Forskningsveien. Følg forskningveien forbi SINTEF bygget. Hold til høyre ved krysset og gå nedover, du har da Psykologisk Institutt/Harald Schjelderups hus på høyre side.

Med trikk:

Ta linje 17 eller 18 (Rikshospitalet) til «Gaustadalleen». Kryss trikkeskinnene, ta til venstre og deretter første vei til høyre, opp bakken. Fortsett rett fram til du kommer til Forskningsveien. Gå så nedover til venstre, og du vil få instituttet på høyre side.

Med bil:

Vi anbefaler at du benytter offentlig kommunikasjon, da vi har meget begrenset med parkeringsplasser, de fleste krever UiO parkeringsbevis. Alternativt kan du parkere på Blindern (P-automat) og gå derfra, men merk at det også der vil være noe begrenset med parkeringsplasser.

Til Forskningsveien: Følg Ring 3 og ta av mot Slemdal og Vinderen. Følg Slemdalsveien mot Gaustad t-banestasjon og sving inn på Ivar Aasens vei (skilt mot Forskningssentrene, Psykologisk institutt m.v.). Fortsett inn på Forskningsveien og følg veien ca 200 m. Ta til høyre, og du vil se Instituttet/Harald Schjelderups hus på høyre side av veien.

Til fots fra Blindern (parkeringsplass i Problemveien):

Følg gangveien ved Problemveien, ca 600 m nordøstover. Fortsett rett frem på gangvei mot Forskningsparken, over t-banelinja og videre mot Gaustadalleen. Kryss Gaustadalleen og fortsett inn på gangvei forbi barnehagen. Instituttet/Harald Schjelderups hus ses rett frem i enden av gangveien.