Want to work with us?

Do you want to work with us?

Vitenskapelig assistent

Det er ledig 1-2 deltidsstillinger på timesbasis som vitenskapelige assistenter ved Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition, LCBC, ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Tilsettingen er midlertidig for ett år, med mulighet for forlengelse, og stillingen passer for en student.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, og vil blant annet inkludere å følge forskningsdeltakere til MR-undersøkelser, utføre nevropsykologisk testing og punching av innsamlet data fra ulike forskningsprosjekter. Stillingene innebærer kvelds- og helgejobbing.

Du vil bli del av et svært aktivt forskningsmiljø som ligger i den internasjonale forskningsfronten og samarbeider med flere av de beste laboratoriene i verden innenfor kognitiv nevrovitenskap. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper da du vil få all nødvendig opplæring, men erfaring med nevropsykologisk testing er en fordel. Du vil bli involvert i et miljø preget av tett samarbeid på tvers av forskningsprosjekter.

Klikk på overskriften for utfyllende stillingsbeskrivelse.