Lagring av minner

Hva skjer med minnene våre nå vi blir eldre? Hvilke hjernemekanismer er ansvarlige for at minnene fester seg i hukommelsen, om de glemmes eller blir husket, og hvordan?

Forskning på hukommelse og aldring har hittil fokusert nesten utelukkende på innlæring og gjenhenting av minner, og i stor grad ignorert den tredje viktige hukommelsesprosessen: konsolidering – prosessen der minner blir lagret i langtidshukommelsen vår. Viktige deler av denne minnekonsolideringen skjer når vi sover. Formålet med prosjektet er derfor å få mer kunnskap om hvordan konsolideringsprosessen utspiller seg i hjernen, også i sammenheng med søvn. Dette kan være en viktig brikke i å bedre forstå hvorfor hukommelsen endres når vi blir eldre.